20 tysięcy złotych grzywny nałożył Polski Związek Piłki Nożnej na Wigry Suwałki. To kara za niedostosowanie oświetlenia na boisku przy ulicy Zarzecze.

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję o nałożeniu na klub Wigry Suwałki sankcji regulaminowej w postaci kary pieniężnej w wysokości 20 tysięcy złotych.

Grzywna jest wynikiem niedostosowania oświetlenia do wymaganych 1400 lux na boisku przy ulicy Zarzecze. Kwota jest tak wysoka, gdyż złe oświetlenie jest już od trzech sezonów, a klub nadal nie rozwiązał problemu.