W piątek, 6 kwietnia, zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Suwałkach, RESO Europa Service a Niepubliczną Terapeutyczną Szkołą Podstawową „Bajka”.

Na mocy dokumentu „Bajka” zaangażuje się w organizację wydarzenia i zostanie beneficjentem akcji charytatywnej przeprowadzonej podczas zawodów.

- Suwalski festiwal biegów to z założenia projekt sportowy i jednocześnie społeczny, bowiem głównym celem, który przyświecał nam przy tworzeniu Miejskiego Święta Biegania było zachęcenie mieszkańców naszego miasta do biegania, czyli do naturalnej i najbardziej popularnej aktywności ruchowej. W tym roku poszerzamy nasz projekt o cel charytatywny, którego beneficjentami będą uczniowie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” – powiedział Waldemar Borysewicz, Dyrektor suwalskiego OSiR-u.

Podczas zawodów zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz „Bajki”, które zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń pod nową szkołę.

- Cieszę się, że „Bajka” przyjęła nasze zaproszenie do udziału w Miejskim Święcie Biegania. To cenne, gdy nasi partnerzy nie zamykają się na dalszą współpracę i chętnie angażują się w kolejne, proponowane przez nas projekty. Podpisane porozumienie jest korzystne dla każdej ze stron, choć mamy nadzieję, że najbardziej skorzysta na tym „Bajka”. Liczymy, że dzięki akcji przeprowadzonej podczas zawodów, ułatwimy stworzenie szkoły branżowej – powiedział Bronisław Woźnialis, Prezes RESO.