Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki przekształci się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Utworzenie spółki prawa handlowego jest bowiem wymogiem udziału drużyny w PlusLidze.

Dziś (29 lipca) podczas sesji rady miasta suwalscy radni zdecydowali o przekształceniu MKS Ślepsk Malow Suwałki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczas drużyna funkcjonowała jako stowarzyszenie, ale wymogi PlusLigi, w rozgrywkach których uczestniczyć będą suwalscy siatkarze, nakazują utworzenie spółki prawa handlowego.

Po przekształceniu MKS Ślepsk Suwałki w spółkę miasto zadeklarowało wykupienie udziałów na kwotę 30 tysięcy złotych.