W sobotę (24 sierpnia) odbyły się obchody 20-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” Suwałki. Podczas uroczystości władze samorządowe wyróżniły Andrzeja Świtaja, wiceprezesa klubu Medalem Prezydenta Miasta Suwałk za zasługi na rzecz osób niepełnosprawnych.

- Z okazji jubileuszu 20-lecia Klubu Sportowego „Jaćwing” Suwałki składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność, upowszechnianie oraz promowanie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych, a także integrowanie środowiska i promocję miasta w regionie, kraju i na świecie. Gratulujemy sukcesów sportowych na ogólnopolskich i międzynarodowych arenach oraz życzymy dalszego dynamicznego rozwoju Klubu i spełnienia wyzwań społecznych, sportowych i osobistych – mówił Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Obchody w Suwałkach były też okazją do rozegrania Ogólnopolskich Zawodów Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu, w których wzięło udział ponad 70 uczestników z Suwałk, Białegostoku, Częstochowy, Lublina, Olsztyna, Opola i Warszawy.

Klub Sportowy „Jaćwing"  Suwałki powstał w maju 1999 roku. Prowadzi działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących - dorosłych jak i dzieci zamieszkałych w Polsce północno-wschodniej na terenie powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i w mieście Suwałki. Klub zrzesza osoby z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym, które łączy chęć uprawiania sportu, turystyki i rekreacji. Obecnie ma 64 członków.