Prezes Wigier Suwałki Dariusz Mazur złożył rezygnację z zajmowanego przez siebie stanowiska.

Zarząd Wigry Suwałki S.A. poinformował, iż dziś (13 stycznia) na posiedzeniu rady nadzorczej spółki Wigry Suwałki S.A. została przyjęta rezygnacja z funkcji prezesa zarządu Dariusza Mazura.

Dariusz Mazur funkcję prezesa Wigier Suwałki sprawował od czerwca 2019 roku. Tę samą funkcję pełnił również w latach 2011-2018.