12 litrów krwi zebrano podczas akcji honorowego krwiodawstwa w III LO.

Wewnątrzszkolna akcja krwiodawstwa w suwalskim III LO została zorganizowana przez klasę IIB pod opieką pani Barbary Okrój. W efekcie 27 osób oddało w sumie 12 litrów krwi. W akcji wzięli udział uczniowie, nauczyciele oraz osoby z sąsiednich szkół.

- Mamy nadzieję, że akcja wpisze się na stałe w tradycję naszej szkoły - powiedzieli uczestnicy akcji.

oddawali krew 3lo

oddawali krew 3lo

oddawali krew 3lo

oddawali krew 3lo