Trwa Forum Biznesowe Pogranicza poświęcone branży rolno–spożywczej. Do Suwałk przyjechali przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej nie tylko z Polski ale też Litwy i Rosji.

Głównym założeniem Forum Biznesu Pogranicza to promocja potencjału gospodarczego Suwałk i Polski Północno-Wschodniej. Ma to przyczynić się do większej rozpoznawalności atutów gospodarczych tego regionu kraju.

- Form jest miejscem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. Suwałki to miasto upatrujące swój rozwój we wzroście gospodarczym, dlatego miejscowy samorząd od lat wspiera przedsiębiorców – powiedział Czesław Renkiewicz

- Suwałki same w sobie tworzą centrum. Są głównym miejscem na mapie tej dynamicznie rozwijającej się części kraju. Cieszę się, że to miasto swój rozwój widzi właśnie w branży rolno – spożywczej – powiedział Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski.

Obszar Suwalszczyzny ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią około 70% powierzchni. Na obszarze tym działa 10 659 gospodarstw rolnych. Dominują indywidualne gospodarstwa rolne o średniej pow. 15,2 ha (8,5 ha w kraju).

Rozwija się tu przemysł spożywczy szczególnie mięsny i mleczarski o wysokiej jakości wytwarzanych produktów. Czyste środowisko naturalne sprzyja możliwości wytwarzania czystej ekologicznie żywności.

Tworzący się nowy rynek w aglomeracjach na produkty lokalne, tradycyjne, ekologiczne, powoduje, że w ostatnich latach coraz bardziej dostrzegalny jest rozwój branży przetwórczej o małej skali, generując nowe możliwości zarobkowania dla małych producentów.

O sile rolnictwa regionu decyduje prowadzona tutaj produkcja przemysłowa. Produkty lokalne, regionalne, ekologiczne dysponują dużym potencjałem rozwojowym, z dużymi rezerwami wzrostu w przyszłości, jednakże w chwili obecnej nie są źródłem dominujących przychodów rolnictwa subregionu w skali całego sektora.

fb2

forum bienzesowe

forum bienzesowe suwałki

forum bienzesowe suwałki

forum bienzesowe suwałki

forum bienzesowe suwałki