Od lutego do grudnia Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" realizje projekt "Razem przeciwko bezdomności i uzależnieniom FIO - 2017".

W ramach projektu odbywają się zajęcia edukacyjno-profilaktyczne "Trzeźwo patrzę na świat" dla uczniów suwalskich szkół. W sumie odbędą się 32 spotkania z terapeutami, na których młodzież dowie się o skutkach spożywania alkoholu oraz uzależnieniu.

W ramach projektu zorganizowano Akademię Terapii Zajęciowej "Zrób to sam” dla osób bezdomnych. Na zajęciach bezdoni wykonują m.in. budki i karmniki dla ptaków oraz drewniane donice, które Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" przekazuje do szkół i przedszkoli na terenie miasta. Uczestnicy zajęć naszyli także odblaski na czapki i szaliki, które wraz z rękawicami są przekazywane bezdomnym.

Dodatkowo odbyło się szkolenie streetworkerów, prowadzony jest Punkt Wsparcia umożliwiający bezpłatne korzystanie z poradnictwa prawnego i psychologicznego osobom z uzależnieniami, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej FIO 2017 oraz budżetu Miasta Suwałki.