24 tysiące złotych oraz comiesięczne wsparcie w wysokości nawet 1.400 złotych oferuje suwalski „ARES” osobom, które założą działalność gospodarczą. Kto może otrzymać dotację?

Agencji Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach rusza z projektem „Starter 3”, w ramach którego 45 osób może otrzymać dotację w wysokości 24 tysięcy złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Poza tą kwotą wszyscy uczestnicy projektu otrzymają finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1.400 złotych przez pierwsze pół roku działalności i 700 złotych przez kolejne sześć miesięcy.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących po 30 roku życia, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających moment przystąpienia do projektu. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby zamieszkałe w Suwałkach oraz na terenie powiatów suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, sokólskiego i monieckiego.

- Dotacja finansowa może zostać przeznaczona na zakup środków trwałych, wartości materialnych i niematerialnych, środków obrotowych, prace remontowe i budowlane. Środki powinny służyć pokryciu wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowego przedsiębiorstwa - poinformowała Marta Taraszkiewicz, referent do spraw obsługi sekretariatu Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach.

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.ares.suwalki.pl od lutego. Nabór formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się w połowie lutego.