Setne urodziny obchodzi dziś suwalczanka Jadwiga Szastaj. Z tej okazji Jubilatkę odwiedził Czesław Renkiewicz, który przekazał listy gratulacyjne od Premiera RP, Wojewody Podlaskiego i Prezydenta Miasta. Były też kwiaty i prezenty w postaci ciepłego koca i kompletu ręczników.

Prezydent przekazał też pani Jadwidze jej kenkartę (dokument tożsamości wydawany przez okupacyjne władze niemieckie od 1939 roku) i zdjęcie znalezione w teczce osobowej w Wydziale Spraw Obywatelskich suwalskiego ratusza.

Jubilatka nie kryła wzruszenia. Pani Jadwiga urodziła się 26 stycznia 1918 roku w Kamionce. Wychowała dwóch synów i doczekała się trojga wnucząt, trojga prawnucząt i jednego praprawnuczka. Całe życie poświęciła rodzinie. Jak sama mówi, wiele przeżyła.  

Z okazji urodzin był tort i symboliczna lampka szampana.

jubilatka 100 lat suwałki

jubilatka 100 lat suwałki