Już za tydzień w Suwałkach odbędzie się uroczysta gala „Orły Wprost” województwa podlaskiego. Podczas uroczystości wyróżnione zostaną największe i najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy i przedsiębiorstwa z całego województwa.

Tygodnik Wprost co roku organizuje w regionach uroczyste imprezy, na których przyznaje nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. W tym roku nagrody zostaną przyznane w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski - tłumaczy Michał Maciej Lisiecki, wydawca Wprost.

Po raz pierwszy ogólnowojewódzka gala odbędzie się w Suwałkach. Uroczystość poprowadzi redaktor naczelny tygodnika Jacek Pochłopień, a gościem specjalnym będzie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Zdecydowaliśmy się zorganizować galę w Suwałkach, ponieważ widzimy i doceniamy rozwój miasta na przestrzeni lat. Dzisiaj Suwałki to miasto przyciągające olbrzymie inwestycje, miasto o niezwykle niskim bezrobociu i miasto z dużymi aspiracjami, nie tylko regionalnymi - tłumaczy Jacek Pochłopień, redaktor naczelny Wprost.

Gala odbędzie się 6 kwietnia (piątek) o godzinie 19:00 w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.