Możliwe, że już niedługo w Suwałkach nie będzie można kupić alkoholu nocą w sklepach całodobowych. Ograniczona zostanie również ilość wydawanych koncesji.

Projekty trzech uchwał przygotowała Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedstawił je dziś radny Andrzej Turowski podczas konferencji prasowej klubu „Łączą nas Suwałki”.

Pierwsza z nich dotyczy zmniejszenia punktów sprzedaży z 495 do 485. Kolejna uchwała zakłada, że koncesje nie zostaną wydane dla punktów sprzedaży, jeśli znajdą się one w odległości mniejszej niż 50 metrów od przedszkoli, szkół, kościołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nie będzie można również przedawać napojów procentowych na targowiskach, aquaparku oraz pływalni OSiR.

Ostatnia z uchwał dotyczyć będzie całkowitego zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych od 22:00 do 6:00 z wyłączeniem lokali gastronomicznych.

O tym, czy zostaną one wprowadzone w życie zadecydują radni. Jak poinformował Andrzej Turowski głosowanie odbędzie się jeszcze przed wakacjami.