Radni Suwałk zadecydowali o zakazie sprzedaży alkoholu w mieście od godziny 23:00 do 6:00. Zmniejszona zostanie również liczba punktów sprzedaży.

Podczas dzisiejszej Rady Miasta za ograniczeniem sprzedaży alkoholu w nocy głosowało 18 radnych, a jeden był przeciw. Uchwała zakłada również, że koncesje nie zostaną wydane dla punktów sprzedaży, jeśli znajdą się one w odległości mniejszej niż 50 metrów od przedszkoli, szkół, kościołów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zakaz sprzedaży alkoholu od godziny 23:00 do 6:00 nie będzie dotyczył barów oraz restauracji, gdzie alkohol pije się na miejscu.

Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przypominamy, że w przeprowadzonej przez naszą redakcję ankiecie dotyczącej wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00 - 6:00 wzięło udział 727 osób. 540 z nich, czyli 74% nie chciało wprowadzenia ograniczeń, natomiast 187, czyli 26% opowiedziało się za zakazem.