Już 82 tygodnie firma Budimex wykonuje prace na budowie obwodnicy Suwałk. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie kontraktu inwestycja jest już gotowa w 79%.

Docelowa warstwa betonu, po której będą jeździły samochody, jest już ułożona od węzła Suwałki Południe aż do ulicy Filipowskiej. Ogólnie jezdnia betonowa jest już gotowa na około 7 z 13 kilometrów obwodnicy.

Warstwa betonu stanowiącego podbudowę jest już wylana pomiędzy ulicą Filipowską i rzeką Czarna Hańcza oraz pomiędzy ulicą Reja i drogą na Potasznię. Można przypuszczać, że lada moment i tu zostanie ułożona warstwa docelowa betonu.

Cały czas najmniej zaawansowanym w budowie jest odcinek pomiędzy rzeką Czarna Hańcza a drogą do wsi Bród Stary. Tam wciąż prowadzone są prace ziemne. Natomiast najbardziej zaawansowany w budowie jest odcinek przy ulicy Reja, gdzie od tygodnia odbywa się już ruch samochodowy nowym wiaduktem.