Wyciągnięto pierwsze konsekwencje personalne po awarii w oczyszczalni ścieków, w wyniku której do Czarnej Hańczy trafiły nieczystości.

Dziś (31 lipca) prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach podjął działania dyscyplinarne wobec pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków.

Dyspozytor pełniący dyżur podczas awarii został zwolniony dyscyplinarnie. Natomiast kierownik oczyszczalni ścieków został zawieszony do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z awarią przez specjalnie do tego celu powołaną komisję.