Władze miasta przeprowadziły ankietę „Mój Pomysł na Suwałki”. Znalazły się w niej pytania o planowane inwestycję, ale także o ocenę realizacji zdań przez samorząd, w tym przez prezydenta Czesława Renkiewicza. Jak mieszkańcy ocenili włodarza?

Jedno z pytań w przeprowadzonej przez ratusz ankiecie brzmiało „Czy Twoim zdaniem samorząd miasta Suwałk właściwie realizuje swoje zadania?”. Ocenie podlegała rada miejska, prezydent, urząd miejski i podległe ratuszowi spółki i instytucje.

W ankiecie wzięło udział 1379 osób. 28 z nich bardzo źle oceniło realizację zadań przez prezydenta Suwałk. 69 osób postawiło Czesławowi Renkiewiczowi "dwóję", a 238 ankietowanych "tróję". Natomiast dobrze realizację zadań przez prezydenta oceniło 506 osób, a 503 mieszkańców oceniło pracę włodarza na "piątkę". Średnia ocen wszystkich ankietowanych wyniosła 4,02.

Gorzej w ocenie wypadł urząd miejski, którego średnia ocen wyniosła 3,76. Na 3,53 ankietowani ocenili radę miejską. Najgorzej wypadły podległe ratuszowi spółki i instytucje, których średni ocen wyniosła 3,41.

Niestety w ankiecie wziął udział niewielki procent suwalczan. Wyniki mogą więc odbiegać od ogólnej oceny mieszkańców. Najlepszym sprawdzianem władz miasta będą tegoroczne wybory samorządowe.