Dziś w Suwalskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste wręczenie Włóczni Jaćwingów. Prestiżowe wyróżnienia trafiły do siedmiu osób, firm i instytucji szczególnie zasłużonych dla Suwałk w minionym roku.

- Po raz kolejny spotykamy się, aby wyróżnić osoby, które w szczególny sposób zasłużyły się dla miasta w minionym roku - mówił podczas gali wręczenia nagród Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

- Kandydatów do nagrody zgłaszają sami mieszkańcy, a ostatecznego wyboru, przy mojej akceptacji, dokonuje kapituła złożona z laureatów ubiegłorocznej nagrody - dodał Czesław Renkiewicz.

W tym roku nagrodę otrzymała spółka Recman, Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, Karol Świerzbin, Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa”, Andrzej Lewkowicz, Jolanta Maria Lauryn oraz firma Drewlux.

Spółka Recman otrzymała Włócznię Jaćwingów za dynamiczną działalność gospodarczą, za oryginalne i wysokiej jakości produkty cenione przez konsumentów w całym kraju i także za wsparcie działań sportowych.

Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” otrzymał Włócznię Jaćwingów za upowszechnianie wielokulturowych tradycji tanecznych Suwalszczyzny, pielęgnowanie tradycji ludowej oraz niepowtarzalny repertuar.

Karol Świerzbin otrzymał Włócznię Jaćwingów za zaangażowanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz za wkład do rozwoju kultury, edukacji i turystyki w regionie.

Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” otrzymała Włócznię Jaćwingów za wsparcie, zindywidualizowane podejście i specjalistyczną pomoc osobom nietrzeźwym, uzależnionym, i bezdomnym w Suwałkach oraz za prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Andrzej Lewkowicz otrzymał Włócznię Jaćwingów za działania na rzecz młodzieży, przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju ochrony zdrowia.

Jolanta Maria Lauryn otrzymała Włócznię Jaćwingów za popularyzację działalności suwalskich seniorów w regionie i kraju, zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych.

Firma Drewlux otrzymała Włócznię Jaćwingów za prężny i innowacyjny rozwój firmy, wspieranie inicjatyw sportowych, zaangażowanie w działania charytatywne.

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki

włócznie jaćwingów 2018 suwalki