Oświadczenie w sprawie podwójnych obchodów świąt państwowych wydały władze Suwałk. Czesław Renkiewicz i Zdzisław Przełomiec nie chcą, by w mieście panowały podziały na „my i oni”.

Już od dłuższego czasu w Suwałkach w ważne rocznice odbywają się podwójne obchody - jedne organizowane przez suwalski ratusz, drugie przez służby mundurowe. Władze Suwałk za taki stan obwiniają Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

Podwójne obchody odbędą się również jutro. 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej żołnierze suwalskich jednostek wojskowych upamiętnią pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 roku o godzinie 4:45, natomiast władze Suwałk o godzinie 12:00.

Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz oraz przewodniczący rady miejskiej Zdzisław Przełomiec wydali dziś (31 sierpnia) specjalne oświadczenie, w którym pytają, dlaczego nie można wspólnie obchodzić w naszym mieście ważnych świąt i rocznic.

 

Treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

Reprezentując władze samorządowe oraz mieszkańców miasta Suwałki wyrażamy naszą dezaprobatę dla działań wymierzonych w jedność naszej wspólnoty samorządowej. Od dwóch lat obserwujemy nieakceptowalne przez Suwalczan postępowanie, które wprowadzają do naszego miasta, podziały na „my i oni”, które przenoszą standardy polityki krajowej do Suwałk i skutecznie rozbijają jedność wspólnoty samorządowej. Można również to odczytywać jako odwet za prezentowanie innego zdania lub poglądu.

Naszą troską zawsze było by w ważnych wydarzeniach w życiu miasta mogli brać udział wszyscy mieszkańcy, bez względu na poglądy polityczne, bez wzajemnych uprzedzeń. Dlatego też konsekwentnie zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach ważnych narodowych świąt i rocznic. Zaproszenia kierujemy zarówno do przedstawicieli partii rządzącej, jaki i też opozycji. Tak czynimy w Suwałkach od kilkunastu już lat. Kierujemy się zasadą, że w Suwałkach jest miejsce dla wszystkich i przy tego typu uroczystościach powinniśmy być wszyscy razem.

Niestety już od dłuższego czasu obserwujemy celowe działanie zmierzające do oddzielenia służb mundurowych, suwalskiego wojska oraz państwowych instytucji od suwalskiego samorządu i większości mieszkańców miasta. Dowodem na to jest konkretne zachowanie w relacjach z suwalskim samorządem. Nikt nie kwestionuje państwowości tych służb i ich podległości. Jednak przez wiele lat udawało się w Suwałkach tworzyć właściwe relacje i współpracę z samorządem i mieszkańcami naszego miasta. Teraz niestety jest inaczej. Uroczystości organizowane przez miasto są bez udziału wojska, służb mundurowych oraz przedstawicieli instytucji państwowych. Nasze zaproszenia i propozycje współpracy pozostają bez odzewu. Niestety coraz częściej są organizowane w przestrzeni naszego miasta alternatywne uroczystości z okazji świąt narodowych i rocznic lub też uroczystości miejskich służb mundurowych na które zapraszane są wyłącznie wybrane instytucje i osoby. Życzenia z okazji Święta Policji, Święta Strażaka czy Święta Wojska Polskiego zmuszeni jesteśmy jako samorząd przekazywać za pośrednictwem mediów.

Suwalczanie pytają, czy taka sytuacja jest normalna. Dlaczego wspólnie nie możemy obchodzić w naszym mieście ważnych dla narodu polskiego i Suwalczan świąt i rocznic? Dlaczego w innych miastach to wychodzi, także w tych w których nie sprawują władzy przedstawiciele obecnej koalicji rządzącej? Kto chce nas podzielić? Kto podjął decyzję o tym, żeby nawet 79. Rocznicę wybuchu II wojny światowej obchodzić odrębnie.? Przez takie działanie wykazujemy, że nie tylko nie ma szacunku do tych którzy walczyli o wolną Polskę – weteranów i kombatantów, ale i tych, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli swoje życie.

Nie możemy aprobować takiej sytuacji, dlatego też występujemy do Premiera, wybranych ministrów polskiego rządu oraz władz Prawa i Sprawiedliwości o zainteresowanie się tym problemem. Nie wykluczamy, że sytuacja mająca miejsce wynika z działania osoby piastującej ważne stanowisko w rządzie. Takie postępowanie nie jest aprobowanie przez większość mieszkańców Suwałk, budzi smutek i gorzkie refleksje. Jest to działanie, które dzieli lokalną społeczność. Nawet wśród lokalnych członków Prawa i Sprawiedliwości obecna sytuacja nie jest akceptowana, o czym mówią nam w prywatnych rozmowach.

Niniejszym oświadczeniem oraz zapowiedzianymi wystąpieniami chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby możliwe było w Suwałkach godne, uroczyste i wspólne obchodzenie uroczystości państwowych, narodowych i samorządowych.

Prezydent Miasta Suwałk - Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach - Zdzisław Przełomiec