Dziś odbyła się czwarta konferencja prasowa kandydata Prawa i Sprawiedliwość na urząd prezydenta Suwałk. Po zaproponowanych zmianach w komunikacji miejskiej, oświacie i polityce mieszkaniowej Grzegorz Mackiewicz zaprezentował pomysły w sferze przedsiębiorczości.

Grzegorz Mackiewicz ogłosił, że podejmie partnerską współpracę z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz podejmie działania zmierzające do zawiązania grupy zakupowej, przez co obniżą się koszty funkcjonowania poszczególnych podmiotów dzięki wynegocjowaniu korzystnych cen dostawy energii, gazu i paliw. Istotne w tym planie będzie również przeorganizowanie działalności Parku Naukowo-Technologicznego tak, by nie przynosił strat, a zaczął generować zyski i stał się pożyteczny zgodnie z ideą założycielską.

Kandydat PiS na prezydenta Suwałk chce również wprowadzenia jednolitych dla wszystkich i transparentnych reguł wydawania decyzji administracyjnych. Kandydat podkreślił, że ograniczy również do minimum czas oczekiwania na takie decyzje.

Grzegorz Mackiewicz deklaruje, że wprowadzi trasy przyśpieszonego transportu zbiorowego do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To omawiany już na konferencji na temat komunikacji miejskiej pomysł usprawnienia komunikacji miasta ze strefą przez nowe bezpośrednie linie, które wyeliminują problem dotychczasowej uciążliwości i nieefektywności dojazdów na tych trasach.

Kolejną deklarację jest zorganizowanie szkolnictwa zawodowego w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami suwalskimi. Zdaniem kandydata szkolnictwo zawodowe musi spełniać oczekiwania miejscowych pracodawców i przygotowywać do konkretnych zawodów, na które jest zapotrzebowanie w suwalskich przedsiębiorstwach. Ważne są tu także praktyki zawodowe na konkretnych stanowiskach pracy i przygotowanie uczniów szkół zawodowych tak, by jako absolwenci byli przygotowani do podjęcia pracy.

Kandydat PiS na prezydenta Suwałk chce obniżyć podatek od środków transportowych dla firm zarejestrowanych w naszym mieście.

Zdaniem Grzegorza Mackiewicza ten pomysł pozytywnie wpłynie na kondycję miejscowych firm transportowych, a ponadto sprowadzi do naszego miasta nowe firmy spoza Suwałk i przyniesie wzrost wpływów do budżetu.

Ostatnią propozycją jest obniżenie dla przedsiębiorców podatku od nieruchomości. Grzegorz Mackiewicz deklaruje sukcesywną obniżkę podatku o 2% w każdym kolejnym roku, co do 2023 roku dałoby obniżenie tego podatku o 10%.