Policjanci z suwalskiej drogówki, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Ochrony Kolei przeprowadzili akcję profilaktyczną „Bezpieczny Przejazd”. Działania ukierunkowane były na podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, razem z funkcjonariuszami służby Ochrony Kolei przeprowadzili działania pod nazwą „bezpieczny przejazd”. Wszystko na rzecz kształtowania i utrwalania bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowych, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków drogowych, związanych z niezachowaniem należytej ostrożności.

W trakcie przedsięwzięcia edukowano kierowców i pieszych, przekazując im jednocześnie informacje i ulotki o zagrożeniach wynikających z niezachowania ostrożności w okolicy torowisk. Zwracano również uwagę na obowiązek każdorazowego zatrzymania się przed znakiem „Stop” oraz stosowania się do sygnalizacji świetlnej, znajdującej się przy przejeździe.