Trudny, ale skutkujący skokiem cywilizacyjnym dla Suwałk - tak projekt Budżetu Miasta Suwałki na 2019 rok określają władze miasta. Wydatki oszacowano na ponad pół miliarda złotych, z czego ponad 141 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje.

- Bez wątpienia będzie to jeden z trudniejszych do wykonania budżetów w historii Suwałk. Dlatego, że ten projekt jest konsekwencją roku bieżącego ze względu na złożony i olbrzymi proces inwestycyjny dziejący się w naszym mieście - powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. - Jednak po jego zrealizowaniu Suwałki dokonają skoku cywilizacyjnego. Będziemy mieli halę sportową jedyną o takich parametrach w tej części kraju oraz pas startowy - dodał prezydent Suwałk.

Dochody budżetu oszacowano na około 474 miliony złotych, natomiast wydatki na około 520 milionów złotych. 141 milionów złotych ratusz planuje przeznaczyć na inwestycje. 136 milionów władze Suwałk przekażą na oświatę i wychowanie. Wydatki na suwalskie rodziny wyniosą około 77 milionów. Pomoc społeczna pochłonie prawie 27 milionów złotych. Natomiast Gospodarka komunalna i ochrona środowiska prawie 20 milionów złotych.

Deficyt wynosić będzie około 46 milionów złotych i pokryty zostanie w znacznej części kredytem.