5 projektów inwestycyjnych małych, 2 projekty inwestycyjne duże i 5 projektów kulturalno - społecznych. Mieszkańcy Suwałk zdecydowali w głosowaniu, które propozycje zgłoszone do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną zrealizowane w 2019 roku. Poznajcie wyniki.

Ogółem suwalczanie do oddali 12.202 głosy, w tym 11.127 ważnych i 1075 nieważnych. Internetowo wpłynęło 3.699 głosów, a papierowo 8.503.

Poniżej publikujemy zestawienie projektów poddanych głosowaniu w ramach konsultacji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów: 


„Małe projekty", które wygrały:

1. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy zbiegu ulic Reja i Lityńskiego (pomiędzy garażami i blokiem Lityńskiego 16) - projekt nr 2 - 95 000 zł – głosów 2572

2. Odtworzenie orłów posadowionych na słupach zabytkowej bramy wjazdowej do dawnych koszar przy ul. Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach (ul. Gen. K. Pułaskiego) - projekt nr 6 – 100 000 zł – głosów 1409

3. Utwardzenie nawierzchni żwirowej ul. Dąbrówka w Suwałkach (ul. Dąbrówka) - projekt nr 3 – 100 000 zł – głosów 1283

4. Olimpijskie parkingi – bezpiecznie, zielono, komfortowo (Wojska Polskiego) - projekt nr 1 – 99 510 zł – głosów 1067

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla poprzez wykonanie nowego oświetlenia terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater w Suwałkach (ul. Marii Skłodowskiej – Curie i Emilii Plater) - projekt nr 4 – 100 000 zł – głosów 884

realizacja 5 projektów na wartość 494 510,00 zł
z wartości 500 000,00 zł pozostaje kwota 5 490 zł

 

„Małe projekty", które nie wygrały:

6. Poprawa bezpieczeństwa dojścia dzieci i młodzieży do szkoły nr 10 poprzez montaż oświetlenia (pomiędzy blokami mieszkalnymi na ul. Antoniewicza i Reja) - projekt nr 9 – 99 510 zł – głosów 669

7. Ogrodzony wybieg dla psów (teren zielony u zbiegu ulic Minkiewicza, Putry i Andersa naprzeciwko Gimnazjum nr 6) - projekt nr 7 – 81 100 zł – głosów 587

8. Rozbudowa – Aleja na Osiedla Hańcza (pas terenu za ul. Gołdapską, Giżycką, Olecką przed ulicami Nowosądecką i Łódzką) - projekt nr 5 – 99 200 zł – głosów 390

9. Budowa bezpiecznej nawierzchni pod siłownię plenerową (ul. Witosa 4A) - projekt nr 8 – 100 000 zł – głosów 348


„Duże projekty", które wygrały:

1. Modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwałkach (boiska boczne stadionu Miejskiego przy ul. Zarzecze 26) - projekt nr 7 – 785 000 zł – głosów 2716

2. Budowa miejsc postojowych przy wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16 wraz z przebudową chodników oraz wykonaniem dodatkowej infrastruktury w otoczeniu istniejących garaży (utwardzenie odwodnienie, oświetlenie i zazielenienie) (wtórniku ulicy Reja od bloku Kowalskiego 23 do bloku Lityńskiego 16) - projekt nr 1 – 790 000 zł – głosów 2609

realizacja 2 projektów na wartość 1 575 000,00 zł
z wartości 2 000 000,00 zł pozostaje kwota 425 000,00 zł


„Duże projekty", które nie wygrały:
3. Budowa parkingów oraz zatoki autobusowej MPK w centralnej części wszystkich ogródków działkowych na Osiedlu Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego) - projekt nr 4 – 790 000 zł – głosów 2068 (projekt warunkowo wpisany na listę do głosowania)

4. Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Powstańców Wielkopolskich w Suwałkach (od ulicy Zastawie do ulicy Kawaleryjskiej) - projekt nr 3 – 310 000 zł – głosów 1071

5. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 146 garaży przy ulicy Noniewicza (ulica Noniewicza za Centrum Handlowym „PLAZA”) - projekt nr 5 – 784 000 zł – głosów 604

6. Poprawienie nawierzchni na drodze i chodnikach w obrębie ul. Witosa i przyległych ciągach komunikacyjnych (ulica Witosa, Obozowa) - projekt nr 6 – 798 000 zł – głosów 542

7. Plac postojowy (Osiedle II między blokami 4A, 15, 16, 17, 21, ARES) - projekt nr 2
– 425 600 zł – głosów 539


„Kulturalne lub społeczne projekty", które wygrały:

1. Biało Niebieskie Miasto - projekt nr 7 – 16 000 zł – głosów 1842

2. „ŚPIEWAJMY ŁĄCZĄC POKOLENIA” - projekt nr 1 – 20 000 zł – głosów 1527

3. „Szkoła cukrzycy” - projekt nr 6 – 20 000 zł – głosów 1365

4. Suwalski Fan Club Bluesa 2019 - projekt nr 2 – 20 000 zł – głosów 924

5. Piknik olimpijski - projekt nr 8 – 20 000 zł – głosów 911

realizacja 5 projektów na wartość 96 000,00 zł
z wartości 100 000,00 zł pozostaje kwota 4 000,00 zł


„Kulturalne lub społeczne projekty", które nie wygrały:

6. SPORT TO ZDROWIE Piknik sportowy z PWSZ w Suwałkach - projekt nr 3 – 20 000 zł – głosów 623

7. PRZESTRZEŃ DLA RODZINY - projekt nr 4 – 14 600 zł – głosów 477

8. II Spotkanie - Manhattan zaprasza - projekt nr 5 – 20 000 zł – głosów 341