Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości przekazali prezydentowi Suwałk projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Zgodnie z dokumentem zainteresowani nabyciem mieszkania mogą liczyć na upust od 50 do nawet 80%.

Dziś (4 grudnia) klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przekazał prezydentowi Suwałk projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Radni chcą wprowadzenia 50% upustu od ceny sprzedaży w sytuacji, gdy nieruchomość wynajmowana jest nieprzerwanie przez okres 10 lat przez najemcę lub jego poprzedników.

Dodatkowo radni chcą przyznać 1% bonifikaty za każdy rok wynajmowania ponad okres wspomnianych 10 lat, lecz łączna wysokość upustu nie może przekroczyć 80%.

O tym czy projekt uchwały wejdzie w życie zdecydują radni.