Wczoraj na ulicy Chłodnej przedstawiciele samorządu oraz MOPR-u wręczali suwalczankom białe róże. Organizatorzy akcji chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na wciąż aktualny problem stosowania przemocy wobec kobiet.

Wczoraj na ulicy Chłodnej w ramach trwającej kampanii „Białej wstążki” przedstawiciele samorządu oraz MOPR-u wręczali kobietom białe róże.

W ten sposób organizatorzy akcji chcieli po raz kolejny zwrócić uwagę społeczeństwa na ważny i wciąż aktualny problem społeczny, jakim jest przemoc wobec kobiet.

W tym roku w ramach kampanii „Białej Wstążki” odbędzie się również konkurs „Mężczyzna Fair Play 2018 ”, w ramach którego zostaną uhonorowane osoby, a także inicjatywy, wnoszące istotny wkład w zakresie przeciwdziałania przemocy, a w szczególności wobec kobiet.