100 karmników dla ptaków trafi do suwalczan. 10 grudnia rozda je suwalski ratusz.

- Rolą samorządu jest to by dbać o każdą sferę życia. Naszym zadaniem jest również dbanie o zwierzęta. Każdego roku prowadzimy akcję rozdawania karników i budek dla ptaków. Chcemy przekazać naszym mieszkańcom karmniki, w których ptaki znajdą pożywienie w okresie zimowym - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Karminik będą do odebrania w poniedziałek 10 grudnia o godzinie 8.30 w sali 26 suwalskiego Urzędu Miejskiego. Obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy".

By otrzymać karmnik należy spełnić dwa warunki. Pierwszy - należy wpisać się na listę, na której widniał będzie adres nieruchomości, gdzie zostanie umieszczony karmnik dla ptaka. Drugi warunek - jeden mieszkaniec może otrzymać tylko i wyłącznie jeden karmnik.