Jerzy Ząbkiewicz, pomysłodawca zadaszenia ulicy Chłodnej wyszedł z kolejną propozycją zmian w mieście. Tym razem suwalczanin chce znieść opłaty za przejazd komunikacją miejską.

Jerzy Ząbkiewicz przesłał już do suwalskiej rady miejskiej stosowny wniosek wraz z projektem uchwały. Suwalczanin chce wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie miasta dla wszystkich mieszkańców i przyjezdnych gości.

- W ostatnich latach znacząco wzrósł dochód budżetu Miasta Suwałk z 222 milionów złotych w 2008 roku do około 500 milionów złotych 2018 roku. Ta sytuacja nie przełożyła się na polepszenie życia mieszkańców Suwałk w zakresie obniżenia lub zniesienia opłat za przejazd komunikacją miejską wszystkich grup społecznych. Zniesienie opłat za przejazd środkami komunikacji miejskiej w Suwałkach nie będzie ewenementem w skali kraju. W Polsce jest około 50 miast, które zrezygnowały z opłat za przejazd komunikacją miejską i to nie rzadko w miastach mających gorszą sytuacje finansową niż miasto Suwałki - uzasadania swoją propozycję Jerzy Ząbkiewicz.

- Zniesienie opłat za przejazd spowoduje także pomniejszenie kosztów utrzymania komunikacji miejskiej np. z tytułu wydatków zatrudnienia kontrolerów, wydruku biletów i ich rozprowadzanie. Bezpłatna komunikacja może także przyczynić się do zwiększenia zainteresowania korzystania z komunikacji miejskiej w miejsce transportu indywidualnego - dodaje Jerzy Ząbkiewicz.

Obecnie utrzymanie komunikacji miejskiej to koszt około 8 milonów złotych. Przychody ze sprzedaży biletów wynosiły dotąd około 4,5 milionów złotych, lecz w tym roku będą niższe z powodu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla uczniów i studentów.