Suwalska Straż Miejska przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości. Dotyczy to nie tylko właścicieli domów, ale także wspólnot mieszkaniowych, zarządców jednostek gminnych oraz właścicieli kamienic, sklepów i firm.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie. Natomiast odgarnięty śnieg musi być składowany w miejscu, w którym nie powodowałby zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Za chodnik ustawa uznaje wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma, więc znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie.

Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lód z chodnika i terenu posesji, musi liczyć się z tym, że w razie wypadku na tym terenie będzie musiał wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie osobie poszkodowanej.

Pamiętajmy również, że niewywiązywanie się z obowiązku uprzątania chodników grozi kara grzywny do pięciu tysięcy złotych w przypadku postępowania sądowego lub mandat karny.