Władze Suwałk przymierzają się do wymiany taboru autobusów komunikacji miejskiej. Do 31 stycznia zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu środkami z Unii Europejskiej. 

- Planujemy zakup kilkunastu autobusów niskoemisyjnych napędzanych gazem CNG. Trwają jeszcze analizy finansowe poziomu dofinansowania, po których podejmiemy decyzję, ile jednostek taboru zostanie objętych projektem - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

- Autobusy będą wyposażone w dynamiczny system informacji pasażerskiej, a ponadto zostaną zainstalowane dodatkowe tablice elektroniczne na przystankach - dodaje Czesław Renkiewicz.