Suwalski ratusz przygotował projekt uruchomienia w Suwałkach systemu roweru miejskiego. W ramach projektu przewiduje się rozmieszczenie 11 stacji na terenie miasta i zakup około 110 rowerów. 

Miasto rozważa wdrożenie roweru miejskiego najnowszej generacji. Rowery posiadać będą nadajnik GPS i zamki blokujące i nie będą wymagały przypinania do stacji. Nie będzie więc konieczności budowy tradycyjnych stacji, co ograniczy wydatki związane z inwestycjami w infrastrukturę.

Suwalski ratusz do końca stycznia złoży wniosek o dofinansowanie tego projektu środkami z Unii Europejskiej.