Władze Suwałk wraz z mieszkańcami naszego miasta spotkały się dziś pod Dębem Wolności, by wyrazić gest otuchy, wsparcia i solidarności z rodziną Pawła Adamowicza, całą wspólnotą samorządową Gdańska oraz wszystkimi gdańszczanami.

Podczas spotkania Czesław Renkiewicz wspomniał osobę Pawła Adamowicza. Następnie wszyscy zebrani zapalili znicze.

Prezydent Suwałk zaapelował, by organizatorzy wszelkiego rodzaju imprez naszym mieście w najbliższych dniach ograniczyli ich rozmach, tym samym oddając hołd Pawłowi Adamowiczowi w okresie żałobnym.