Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz i przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec w imieniu swoim i mieszkańców Suwak wystosowały kondolencje do mieszkańców Gdańska w związku z tragiczną śmiercią prezydenta ich miasta. Dziś list zostanie przesłany do gdańskiego magistratu.


Poniżej publikujemy treść kondolencji:

Drodzy Przyjaciele Miasta Gdańsk

Mieszkańcy Suwałk, tak jak wielu innych miast naszego kraju z bólem serca przyjęli tragiczną informację o śmierci Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. 

Czujemy Wasz ból i łączymy się w cierpieniu. Wyrażamy serdeczne i głębokie wyrazy współczucia wszystkim pogrążonym w smutku i żałobie.

Jesteśmy pewni, że człowiek, który odszedł tak nagle, wniósł w życie Gdańska i jego rozwój nieocieniony wkład. Doceniamy dorobek i zaangażowanie w kształtowanie standardów demokracji i tolerancji oraz wspólne pokonywanie wzajemnych uprzedzeń. Druzgocąca jest strata dla najbliższej rodziny, przyjaciół i wszystkich z nas, którzy cenią służbę publiczną i pracę na rzecz rozwoju samorządności lokalnej.

Przedwczesna śmierć tak doświadczonego samorządowca jest dla Gdańska, ale także w jakimś sensie dla Polski, wstrząsająca, ponieważ miała miejsce podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której ideą jest miłość i braterstwo oraz wspólne czynienie dobra. Tymczasem dzień ten stał się miejscem bólu i pamięci.

Opowiadamy się za obniżeniem temperatury sporów politycznych. Nienawiść, jeśli pozwalamy by się rozwijała staje się drogą donikąd. Dążymy do bycia wspólnotą i eliminujemy z naszej codzienności zawiść i zazdrość oraz przekonanie o nieomylności. Niech ktoś myślący inaczej nie będzie gorszy lecz po prostu inny, a drogą do porozumienia z nim niech będzie język dialogu, a nie agresji.

To tragiczne wydarzenie jest ogromnym wstrząsem dla nas wszystkich. Składamy szczere kondolencje rodzinie zmarłego Prezydenta, pracownikom gdańskiego ratusza oraz mieszkańcom Gdańska.

Suwalczanie jednoczą się z Wami w smutku. W dniu dzisiejszym w miejscu szczególnym dla mieszkańców Suwałk, pod Dębem Wolności suwalskie władze samorządowe oraz mieszkańcy miasta zapalili znicze i oddali hołd zamordowanemu Prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. Na znak żałoby na flagach narodowych wiszących na suwalskim ratuszu pojawi się kir. Łącząc się w smutku dołączamy także liczne nasze modlitwy oraz pamięć o zmarłym.

Prezydent Miasta Suwałk 
Czesław Renkiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zdzisław Przełomiec

i Mieszkańcy Suwałk