Ogłoszony został nabór kandydatów do służby w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Wolnych jest aż pięć miejsc.

Do 6 lutego można składać dokumenty na stanowisko związane z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać w pełni z praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, być niekarany oraz mieć zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

7 lutego nastąpi ocena dokumentów przez komisję kwalifikacyjną. Sprawdzone zostanie, czy kandydaci spełniają wszystkie wymogi formalne. W kolejnym etapie przeprowadzony zostanie test sprawności.

Szczegółowe informacje na temat naboru można znaleźć na stronie suwalskiej straży pożarnej (tutaj).