Suwalscy radni zdecydowali o wysokości bonifikat, które będą oferowane przy wykupieniu na własność mieszkań komunalnych.

Obecnie do miasta należy 2191 mieszkań komunalnych. Nie wszystkie mieszkania zostaną jednak sprzedane. Wyłączone ze sprzedaży są lokale mieszkalne wynajęte na czas określony, zadłużone z tytułu czynszu lub innych opłat, wynajmowane przez okres krótszy niż 10 lat oraz znajdujące się w budynkach zabytkowych - wyjątkiem jest tu mieszkanie położone przy ulicy Kościuszki 39.

Prezydent Suwałk zdecydował o sprzedaży około 1200 mieszkań, gdyż jak twierdzi i tak większości z nich miasto nigdy od najemców nie odzyska. Władze Suwałk chcą sprzedawać 100 lokali rocznie. Do tej pory złożono aż 345 wniosków o wykup mieszkania.

Cena zakupu mieszkania będzie oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego. Nabywcy mogą jednak liczyć na spory upust. Suwalscy radni zdecydowali o przyznaniu bonifikaty 50% od ceny lokalu w przypadku, gdy okres najmu trwał od 10 do 20 lat, 60% od ceny lokalu w przypadku, gdy okres najmu trwał od 20 do 30 lat oraz 65% od ceny lokalu w przypadku, gdy okres najmu trwał powyżej 30 lat. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest jednorazowe uiszczenie przez najemcę ceny nabycia lokalu.

Pieniądze pochodzące ze sprzedaży lokali przeznaczone zostaną na utrzymanie istniejącego zasobu mieszkaniowego, a w szczególności na remonty, modernizację i inwestycje.