Teren za suwalską Komendą Miejską Policji przy zbiegu ulic Nowomiejskiej i Świerkowej wkrótce diametralnie się zmieni. Władze Suwałk mają już pomysł jak go zagospodarować.

Jeszcze niedawno plan zagospodarowania przewidywał powstanie w tym miejscu obiektów usługowych lub bloków mieszkalnych. Władze Suwałk zdecydowały jednak o zmianie przeznaczenia tego terenu. Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowego planu zagospodarowania.

- W projekcie planu, obszar ten jest przewidziany na tereny zielone z funkcją rekreacyjną. Chcemy, by teren ten łączył funkcję zieleni parkowej z przestrzenią, na której możliwa byłaby organizacja imprez plenerowych. Po uchwaleniu planu, co powinno nastąpić w lipcu 2019 roku, zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na jego zagospodarowanie - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.