Prezydent Suwałk powołał nowy skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziś odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Dziś (15 lutego) odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu suwalskiej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Suwałk przewodniczącą komisji została wiceprezydent Ewa Sidorek. Jej zastępcą będzie Marek Zborowski-Weychman.

Członkami 20-osobowej komisji zostali Marcin Adamczewski, Andrzej Paweł Chuchnowski, Sylwester Cimochowski, Zbigniew Roman De-Mezer,  Daniel Piotr Grabowski, Katarzyna Jacewicz, Zdzisław Koncewicz, Karol Korneluk, Grzegorz Kosiński, Andrzej Łapiński, Aniela Marcinek, Adam Ołowniuk, Honorata Rudnik, Jadwiga Sobala, Dorota Szczęsna, Andrzej Turowski,  Ewa Wasilewska i Maja Wawrzyniak.

Do zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in. inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta oraz podejmowanie działań motywujących osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia odwykowego.