Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej wśród osób bezdomnych przebywających na terenie Suwałk.

Ankietę przeprowadzono w nocy z 13 na 14 lutego. W badaniu wzięły udział osoby bezdomne przebywające w suwalskiej noclegowni, szpitalach, areszcie śledczym, a także przebywające na dworcu, pustostanach oraz w wiatach śmietnikowych. W ankiecie wzięło udział 49 bezdomnych.

Z zebranych informacji wynika, iż w naszym mieście problem bezdomności dotyczy głównie mężczyzn powyżej 40 roku życia. Stanowią oni ponad 90% ankietowanych. Większość z nich korzysta z suwalskiej noclegowni. Tylko 9 osób zadeklarowało, że nie korzysta z żadnego instytucjonalnego schronienia. 43% osób zadeklarowała, że jest bezdomna od 5 do 10 lat.

Bezdomni zapytani o maksymalnie trzy przyczyny ich bezdomności najczęściej wskazywali konflikt rodzinny (45%), uzależnienie (31%) oraz zły stan zdrowia (26%). Z reguły powody bezdomności nakładają się na siebie - np. uzależnienie jest powodem przemocy w rodzinie, które następnie skutkuje rozwodem i wyrzuceniem z mieszkania.

W pytaniu dotyczącym wykształcenia 26 badanych wskazało, że posiada wykształcenie zawodowe, 19 - podstawowe, a po jednej osobie zadeklarowało wykształcenie gimnazjalne, średnie i wyższe.

Jak poinformował dyrektor suwalskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ze świadczeń pomocy społecznej korzystają w naszym mieście 102 bezdomne osoby.