Pierwsze stypendia motywacyjne otrzymały już studentki II roku pielęgniarstwa PWSZ w Suwałkach. Chodzi o 20 osób, które uzyskały najlepsze wyniki na pierwszym roku i biorą udział w projekcie.

Projekt ma za zadanie przede wszystkim zatrzymać absolwentów tego kierunku w Polsce. Studenci, którzy przystąpią do projektu, są zobowiązani do podjęcia zatrudnienia przez okres co najmniej dwa lata w ośrodku medycznym w kraju.

Profity za udział w projekcie są ogromne. Dzięki niemu studenci mogą liczyć na stypendia motywacyjne w wysokości 800 złotych brutto miesięcznie, organizację dodatkowych zajęć dotyczących komunikacji z pacjentem i wizyty studyjne.

Po skończeniu studiów absolwenci mogą liczyć m. in. na wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub pelęgniarza oraz stypendia szkoleniowe w wysokości 1000 złotych brutto miesięcznie na czas trwania szkoleń zawodowych przez okres 24 miesięcy.