Wycofania wypowiedzeń umów o pracę kierowcom Zakładu Komunikacji Miejskiej i przywrócenia ich do pracy oraz dalszych wyjaśnień w sprawie przekazania części kursów prywatnemu przewoźnikowi chcą radni klubu „Prawo i Sprawiedliwość” oraz ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk”. W tej sprawie wysłali list do prezydenta Suwałk.

List został podpisany przez siedmiu radnych. Uważają oni, że podczas nadzwyczajnej sesji poświęconej sytuacji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej nie otrzymali od zastępcy prezydenta Suwałk - Łukasza Kurzyny i prezesa PGK - Eugeniusza Dariusza Przybysza satysfakcjonujących i merytorycznych wyjaśnień dotyczących zwolnienia kierowców.

- Oczekujemy podjęcia przez pana prezydenta stosownych i niezwłocznych działań w celu wycofania wypowiedzeń umów o pracę kierowcom Zakładu Komunikacji Miejskiej i przywrócenia ich do pracy. Jednocześnie mamy nadzieję, że zaangażuje się pan w działania zmierzające do poprawy relacji na linii pracodawca - pracownik, szczególnie upodmiotowienia stosunku przełożonych do podwładnych w tejże spółce - można przeczytać w liście radnych do prezydenta Suwałk.

- W naszej ocenie pracownicy traktowani są przedmiotowo, w sposób naruszający podstawowe zasadny współżycia społecznego. Nie sprzyja to prawidłowemu funkcjonowaniu spółki i destrukcyjnie wpływa na pozapłacowe czynniki motywacyjne, które są przecież podstawą należytego wykonywania obowiązków zarówno przez pracowników, jak i przełożonych - dodali w liście radni.

Ponadto radni chcą, by Czesław Renkiewicz przedstawił analizy prawne oraz opinię z Urzędu Zamówień Publicznych na temat prawidłowości powierzenia wykonywania usługi prywatnemu przewoźnikowi oraz wyboru przewoźnika w trybie nieprzetargowym przez PGK, przedstawienia kalkulacji kosztów i przychodów wraz z ich uzasadnieniem obrazujących zasadność przekazania wykonania usługi przewozów prywatnej firmie oraz przedstawienia analizy aktualnego ,,planu transportowego miasta" wraz z opinią, czy zlecenie części usług przewozów prywatnemu przewoźnikowi nie narusza tego planu.