Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłosił konkurs na wyłonienie sponsora tytularnego budowanej hali widowiskowo-sportowej. Osoba lub firma, która zaoferuje największą kwotę, będzie miała prawo do nadania oficjalnej nazwy obiektowi oraz inne związane z tym prawa sponsora tytularnego.

Zwycięzca oprócz nadania oficjalnej nazwy będzie miał prawo do stworzenia oficjalnego logo obiektu, oznakowania obiektu poprzez umieszczenie logo i nazwy obiektu nad wejściami, użytkowania wyznaczonej powierzchni reklamowej obiektu nieprzekraczającej 20 m2 powierzchni przeznaczonej na reklamę, wyświetlania informacji marketingowo-informacyjnych dotyczących sponsora tytularnego na konstrukcji reklamowej - wyświetlaczu elektronicznym przez czas 30 minut dziennie umiejscowionym na terenie obok obiektu, prawo wyeksponowania nazwy firmy sponsora tytularnego na elewacji budynku oraz prawo do zorganizowania, po poniesieniu wszelkich niezbędnych kosztów organizacji, w obiekcie dwóch wydarzeń rocznie o charakterze promocyjno-marketingowym sponsora tytularnego.

Zainteresowani mogą składać swojej oferty w Ośrodku Sportu i Rekreacji do 23 kwietnia. Umowa pomiędzy miastem a sponsorem tytularnym hali podpisana zostanie na trzy lata.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie internetowej OSiR.