Dziś nie doszło do porozumienia między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a przedstawicielami rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Od jutra (8 kwietnia) w wielu suwalskich szkołach odbędą się strajki.

W Suwałkach strajk zapowiedzieli nauczyciele prawie wszystkich szkół. Protesty nie odbędą się tylko w przedszkolach, I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych. Mimo to we wszystkich placówkach uczniom zostanie zorganizowana opieka. W naszym mieście niestrajkującym nauczycielom pomogą pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz innych miejskich instytucji.

- Strajk nie jest powodem do odwołania zajęć w przedszkolu lub w szkole oraz nie może stanowić przyczyny zamknięcia tych placówek - poinformowało Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

- Dyrektor przedszkola lub szkoły ma obowiązek zapewnić dzieciom i uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku. Zapewnienie opieki ma odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola lub szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta - dodają przedstawiciele kuratorium.