Suwalski ratusz prowadzi nabór na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej. Władze miasta planują przyjąć do pracy dwie osoby. Zainteresowani muszą do 26 kwietnia złożyć niezbędne dokumenty. Jakie warunki muszą spełnić kandydaci?

Niezbędnym wymogiem do podjęcia pracy na stanowisku aplikanta w suwalskiej Straży Miejskiej jest minimum średnie wykształcenie, ukończone 21 lat, polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Kandydat nie może być skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wymaga się również znajomości ustaw oraz rozporządzeń niezbędnych w pracy strażnika miejskiego. Kolejnym wymogiem jest sprawność fizyczna. Kandydaci podczas rekrutacji przejdą test sprawności fizycznej.

Do zadań nowego strażnika miejskiego będzie należeć m.in. czuwanie nad porządkiem, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych oraz doprowadzanie nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień lub do miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Straży Miejskiej muszą do 26 kwietnia złożyć do Urzędu Miasta CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku aplikanta oraz niezbędne oświadczenia.

Szczegóły naboru można znaleźć na stronie internetowej urzędu miejskiego (tutaj)