Przy skrzyżowaniu ulic Reja i Armii Krajowej powstanie łąka kwietna. Taką decyzję podjął prezydent Suwałk po petycji podpisanej przez około 700 suwalczan.

Inicjatorem utworzenia kolorowych łąk w naszym mieście jest Alicja Chlasta. Pod petycją złożoną do prezydenta Suwałk podpisało się około 700 suwalczan. Wnioskodawcy chcieliby łąki kwietne powstały na terenach leżących przy brzegach rzeki Czarnej Hańczy, na jednym z trawników Parku Konstytucji 3 Maja oraz Placu Marii Konopnickiej, na Kaczym Dołku, przy skrzyżowaniu ulicy Utraty i Kolejowej oraz na pasie, który oddziela dwa pasy ruchu na ulicy Reja.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydent Suwałk zdecydował, że do 10 maja powstanie próbna łąka o powierzchni 100 m2 przy skrzyżowaniu ulic Reja i Armii Krajowej. Kolejna łąka kwietna powstanie w ramach budowy bulwarów przy Czarnej Hańczy. Tam kolorowe trawniki będą miały powierzchnię 10.524 m2.

- Wykonane w bieżącym roku łąki będzie można potraktować jako program pilotażowy tego zagadnienia. Jeżeli takie zagospodarowanie terenów zieleni znajdzie aprobatę wśród mieszkańców naszego miasta, będziemy sukcesywnie je wprowadzać w następnych latach - poinformował Czesław Renkiewicz.