Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach wygrali XI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych i zostali „Klas Policyjną Roku 2019”.

W Szkole Policji w Pile odbył się XI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. O miano najlepszej „Klasy Policyjnej Roku 2019” rywalizowały w tym roku 23 reprezentacje szkół z całego kraju, wyłonione w klasyfikacjach rejonowych spośród 70 szkół zgłoszonych do Turnieju.

Podczas trwających dwa dni zmagań, drużyny uczestniczyły w teście umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, teście umiejętności strzeleckich, teście sprawności fizycznej oraz sprawdzianu obejmującym ogólną wiedzę o policji.

W klasyfikacji generalnej drużyna uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Suwałkach zajęła I miejsce zdobywając Puchar ufundowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nagrody rzeczowe.