Przypominamy, że jutro (23 kwietnia) rozpocznie się gruntowna modernizacja ulicy Kościuszki. Z ruchu wyłączone zostanie skrzyżowanie przy ratuszu.

Jak informuje Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach, od 23 kwietnia do 31 maja wyłączone z ruchu zostanie skrzyżowanie ulic Kościuszki, Mickiewicza i Waryńskiego oraz odciek ulicy Mickiewicza naprzeciwko Urzędu Miejskiego.

Objazd odbywać się będzie ulicami 24 Sierpnia - Zarzecze - A. Mickiewicza - Ks. Hamerszmita - Plac Marszałka Piłsudskiego.

- Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zastosowanie się do wprowadzonego oznakowania - poinformował Tomasz Drejer, dyrektor ZDiZ.