Kolejny mural powstanie w Suwałkach. Władze miasta ogłosiły konkurs na projekt malowidła, które zostanie wykonane na ścianie kamienicy przy ulicy Kościuszki 19.

Pod koniec ubiegłego roku na naszej facebookowej stronie zamieściliśmy zdjęcie kamienicy Kościuszki 19 z pytaniem do naszych czytelników, czy warto by było wykonać na jej ścianie mural. Wpis spotkał się z bardzo pozytywnymi opiniami suwalczan. Władze Suwałk postanowiły więc zrealizować nasz pomysł.

Prezydent Suwałk ogłosił Ogólnopolski Otwarty Konkurs na Mural Artystyczny ,,Suwałki dla Niepodległej”, który zostnie wykonany na wspomnianej kamienicy. Mural ma upamiętnić 100. rocznicę wyzwolenia miasta. Organizatorzy konkursu zastrzegają, że w projekcie powinna być uwzględniona droga Suwałk do niepodległości, a także wartości związane z tradycją i historią miasta przy jednoczesnym zaakcentowaniu wielokulturowości. Autorzy projektów muszą też pamiętać o wpisaniu malowidła w kontekst architektoniczny ściany budynku przy ulicy Kościuszki 19.

Najlepszy projekt wybierze komisja konkursowa złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Suwalskiego Ośrodka Kultury i Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Suwałkach. Autorzy najlepszych prac otrzymają odpowiednio 4 , 2 i 1 tysiąc złotych.

Odsłonięcie muralu odbędzie się 24 sierpnia, dokładnie w 100. rocznicę wyzwolenia Suwałk.

Projekty na papierze w formacie A3 oraz w formie elektronicznej na nośniku CD lub pamięci zewnętrznej USB wraz z kartą zgłoszeniową można dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2019 roku, do godziny 15:30. Kopertę należy zaadresować na: Wydział Kultury, Turystyki i Promocji, Urząd Miejski Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz rysunek techniczny budynku są dostępne na stronie internetowej suwalskiego ratusza.