Tylko dwie osoby złożyły swoje dokumenty podczas naboru na stanowisko aplikanta w Straży Miejskiej, który w kwietniu ogłosił suwalski ratusz.

Jeśli kandydaci spełnią niezbędne wymagania, zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna. Następnie przed zawarciem umowy o pracę przejdą obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne.

W czasie trwania umowy zawartej na czas określony zorganizowane będzie szkolenie podstawowe przygotowujące do pracy na samodzielnym stanowisku strażnika. Szkolenie zakończone będzie egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.