W cierpliwość muszą uzbroić się kierowcy poruszający się w centrum Suwałk. Prawie o miesiąc przedłuży się bowiem termin oddania do użytku remontowanego skrzyżowania ulic Kościuszki, Mickiewicza i Waryńskiego.

Jak poinformował Zarząd Dróg i Zieleni skrzyżowanie ulic Kościuszki, Mickiewicza i Waryńskiego zostanie oddane do ruchu 24 czerwca o godzinie 05:00. Termin został wydłużony w związku z koniecznością prawidłowej pielęgnacji wykonanej nawierzchni z kostki granitowej.

Jednocześnie ZDiZ zastrzega, że po oddaniu do ruchu skrzyżowania, w dalszym ciągu zamknięty będzie odcinek ulicy Kościuszki na odcinku od ulicy Mickiewicza w kierunku Placu Marszałka Piłsudskiego do wyniesionego przejścia dla pieszych.

- Dokładny termin otwarcia tego odcinka zostanie podany w oddzielnym komunikacie - poinformował Tomasz Drejer, dyrektor ZDiZ.