O remont schodów w „lasanku” przy Czarnej Hańczy apeluje do prezydenta Suwałk Bogdan Bezdziecki. O zajęcie się tą sprawą radnego Prawa i Sprawiedliwości poprosili mieszkańcy Osiedla Polna.

Schody łączące ulicę Noniewicza i Polna zostały wyłączone z użytkowania prawie rok temu. Zarząd Dróg i Zieleni ustawił przed nimi bariery oraz znaki zakazujące poruszania się tam pieszych. Dyrektor ZDiZ tłumaczył, że schody wymagają remontu i stwarzają niebezpieczeństwo dla tych, którzy się nimi poruszają. Mimo to wielu mieszkańców nadal korzysta ze schodów, skracając sobie drogę.

W sprawie schodów zainterweniował Bogdan Bezdziecki. Radny Prawa i Sprawiedliwości, po licznych sygnałach od mieszkańców, domaga się ich remontu.

- Mieszkańcy wskazują, że ustawienie bariery, która ma zabezpieczać schody przed użytkowaniem, to działanie pozorne i nieskuteczne. Ponadto psujące estetykę tego miejsca. Schody w dalszym ciągu są użytkowane głównie przez młodzież, ale również i osoby starsze. Mieszkańcy zwracają uwagę, że schody podnoszą wygodę, znacząco skracając drogę dojścia z osiedla do ulicy Noniewicza i dalej do centrum - poinformował Bogdan Bezdziecki w swojej interpelacji do prezydenta Suwałk.

- Mieszkańcy proszą również, aby przy przebudowie uwzględnić poręcze oraz kilka spoczników umożliwiających, zwłaszcza osobom starszym, odpoczynek podczas wchodzenia - dodał radny Prawa i Sprawiedliwości.