Z inicjatywą budowy Pomnika Dzieci Nienarodzonych w Suwałkach wystąpił dyrektor suwalskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Leszek Lewoc na ten cel chce zebrać 100 tysięcy złotych.

Suwałki są jednym z nielicznych miast w Polsce, które mają uregulowaną kwestię związaną ze sprawieniem pogrzebu dziecka martwo urodzonego. Miasto cztery razy w roku dokonuje pochówku dzieci zmarłych wskutek poronień lub innych tragicznych okoliczności, pozostawionych w szpitalu. Pierwszy pogrzeb odbył się w kwietniu 2016 roku. Do tej pory sprawiono 13 pogrzebów i godne miejsce na cmentarzu znalazło 300 dzieci utraconych.

- Chcąc uhonorować pamięć dzieci utraconych, w imię odpowiedzialności za drugiego człowieka, poszanowanie godności od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz wrażliwość na problemy małżeństw i rodzin. Pragnę postawić pomnik dzieci nienarodzonych, który zostanie usytuowany na terenie cmentarza parafialnego w Suwałkach, w miejscu pochówku dzieci - poinformował Leszek Lewoc.

Inicjatywa budowy pomnika obejmuje wykonanie i postawienie pomnika, opatrzenie każdej mogiły płytą informacyjną oraz zagospodarowanie terenu, poprzez ogrodzenie miejsca pochówku, postawienie ławeczek, wyłożenie alejki kostką. Dyrektor MOPR szacuje, że prace pochłoną 100 tysięcy złotych.

- To ogromne pieniądze. Każdy gest jest cenny i ważny, zaś realizacja uzależniona jest od ilości zebranych środków - poinformował Leszek Lewoc.

Pieniądze na budowę pomnika można wpłacać za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (link)