Wymianę ponad 700 sztuk tablic z nazwami ulic planuje suwalski ratusz. Powodem wymiany jest znajdujący się na nich nieprawidłowy herb Suwałk oraz niepełne nazwy ulic.

- Tablice z nazwami ulic zaczęły być wieszane w Suwałkach za czasów śp. prezydenta Józefa Gajewskiego. Wtedy też herb Suwałk posiadał taki charakterystyczny dzióbek u dołu i taki herb stosowano. Na etapie przyznawania sztandaru miasta komisja heraldyczna stwierdziła, że nasz herb nie powinien mieć tego dzióbka, a powinien być półokrągły. Wtedy też zaczęto taki stosować - poinformował Kamil Sznel, kierownik biura prezydenta Suwałk.

- Po dokonaniu inwentaryzacji przez Zarząd Dróg i Zieleni okazało się, że do wymiany jest 736 tablic ze względu na nieaktualny herb Suwałki oraz niepełne nazwy ulic. Dodatkowo wymienić należy 220 słupków, na których zamocowane są wspomniane tabliczki - poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Koszt wymiany tablic i słupków wyniesie około 264 tysiące złotych, w tym tablic - około 216 tysięcy złotych i słupków - 48 tysięcy złotych.

- W związku ze znacznym kosztem jednorazowej wymiany tablic i słupków ich wymiana będzie prowadzona sukcesywnie do końca 2021 roku - poinformował Czesław Renkiewicz.

W najbliższych dniach zostanie podjęte przez prezydenta zarządzenie dotyczące określenia wzoru tablicy z nazwą ulicy na terenie Suwałk.